Kontingent

Kontingent

Kontingentet for sæson 2017/2018 er på 300 kr for hele sæsonen, inkl. sommer 2018. Beløbet bedes indbetalt på klubbens konto: 0400-1073619534. Husk at angive navn, hvis du får en anden til at betale for dig.

Det er muligt at dele indendørs-kontingentet op i en efterårs- og en forårsdel, hver på 150 kr. Hvis du er ny i klubben og kun har spillet en del af året, kan du henvende dig til kassereren (John Harting Nielsen) og få en ordning med forholdsvis betaling for den del af året, du har spillet.

Stemmeret på klubbens generalforsamling forudsætter, at du ikke er i kontingentrestance.

Evt. spørgsmål bedes rettet til klubbens kasserer eller formand.